datamanagement

Datamanagement

Data management

Iedereen wil het: de klant of prospect benaderen alsof je hem/haar persoonlijk kent. Nochtans ervaren ook wij als consument dagelijks dat hierin nog heel wat verbetering mogelijk is. Hoe vaak krijgen we niet een email met een voorstel voor een vakantiebestemming, enkel omdat we er éénmaal zijn geweest? Hoe vaak ontvang je een aanbieding voor een product dat je net gisteren hebt aangekocht – zonder korting? Allemaal zaken die te vermijden zijn, mits je beschikt over de nodige data en deze dan ook op een correcte manier aanwendt.

Persoonlijk benaderen? Het kan – mits je over gegevens beschikt!

 

Data modelling

Om data van uw contacten te kunnen aanwenden dient deze op een goede manier te worden opgeslagen. Eénduidig, waarbij elk contact uniek is aangemaakt en waaraan de gegevens welke noodzakelijk zijn om te segmenteren op een correcte manier zijn gekoppeld.

Een belangrijke start van uw Customer Engagement-proces, zodat u zowel gesegmenteerd als one-on-one kan communiceren. DM Interface heeft de ervaring in huis om u te ondersteunen om het kluwen van gegevensbronnen en -velden te vertalen naar een begrijpbaar, bruikbaar én future-proof data model.

Customer Engagement tools worden gebruikt door marketeers. Marketeers die perfect weten hoe de markt in elkaar zit en hoe de contacten te benaderen. Marketeers die geen behoefte hebben aan het doorworstelen van het datamodel en het memoriseren van afkortingen van veldnamen en veldwaarden. Niet ‘C_INT_CD’ maar ‘Intern Klantnummer’! Niet ‘1/2’ maar ‘M/V’!

DM Interface ondersteunt u om het datamodel eenvoudig en begrijpbaar te configureren.

 

Data interfacing

De verschillende tools in uw organisatie: ze bewegen zich niet op hun eiland. Voor het gebruik bij communicaties naar klanten dient data vanuit deze eilanden te worden geconcentreerd naar uw Customer Engagement tool. DM Interface kan u helpen bij het analyseren welke data noodzakelijk is om klantgericht te communiceren, maar kan ook – indien gewenst – meehelpen om deze interfaces te verwezenlijken.

 

Data standardisation

Alle data moet steeds in hetzelfde formaat zijn om er vlot mee te werken.
Als voornamen in hoofdletters staan zijn ze minder bruikbaar in personalisatie. Als er verschillende schrijfwijzes zijn van een straatnaam kan je die moeilijk dedupliceren. Als telefoonnummers niet op dezelfde wijze zijn geformateerd kan je ze niet voor SMS gebruiken, enz.

 

Data deduplication

Data komt van formulieren op je website, social media, offline, enz. Wij kunnen regels opzetten om de dubbele inschrijvingen op te zoeken en samen te voegen.

 

Data collection

Wij helpen u om op elk moment, via elk kanaal de juiste data op te vangen en in de database te brengen.

 

Data enrichment

Wij kunnen uw klantengegevens verrijken met externe data zoals gezinssamenstelling, verhuizen, inkomensniveau, enz.